واکس و پولیش

در این مرحله از شستشو بدنه خودرو با واکس مخصوص اتومبیل پولیش می گردد که باعث جلای اتومبیل می شود






خشک شویی داخل اتومبیل

در این مرحله از شستشو تمامی قطعات داخل خودرو توسط شامپوی مخصوص شستشو می شود و با جاروی مکنده ی قوی مواد شستشو پاک شده و در پایان این مرحله کلیه ی قطعات داخل خودرو توسط هیتر خشک می شود






موتورشویی

در این مرحله از شستشو موتور خودرو شستشو می شود

روشویی

در این مرحله از شستشو بدنه خودرو با شامپوی مخصوص اتومبیل شسته می شود که کف شامپو با دستگاه کف پاش بر روی بدنه خودرو پاشیده میشود




نظافت داخل

در این مرحله نظافت داخل اتومبیل توسط جارو برقی و به طور دستی انجام می گردد




موتور شویی با بخار

در این مرحله از شستشو موتور خودرو توسط دستگاه بخار گرم (بدون مواد شوینده) شستشو می شود . شستشوی موتور با بخار به هیچ عنوان قطعات موتور را خیس و به ان اسیبی نمیزند